KARNIVAL MADANI AFIAT, GOTONG ROYONG MEGA PERANGI AEDES 1.0 & ONE HOUR MALAYSIA CLEAN UP PERINGKAT

KARNIVAL MADANI AFIAT, GOTONG ROYONG MEGA PERANGI AEDES 1.0 & ONE HOUR MALAYSIA CLEAN UP PERINGKAT KEBANGSAAN 2023

09 July 2023
DEWAN RAKYAT, BATU CAVES GOMBAK
Pelancaran Program Karnival MADANI AFIAT, Gotong Royong MEGA Perangi AEDES 1.0 dan One Hour Malaysia Clean Up Peringkat Kebangsaan 2023 dilancarkan di Dewan Rakyat , Taman Batu Caves Gombak Selangor. Program dirasmikan oleh YAB Dato' Seri AMirudin Shari dan YAB Dr Zaliha Mustafa Menteri Kesihatan Malaysia. Program anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi-agensi Negeri Selangor, badan-badan NGOs, Syarikat-syarikat swasta, rakan-rakan media dan penduduk setempat. Orang ramai membanjiri reruai pameran yang menyediakan pelbagai aktiviti, informasi dan cenderahati untuk dibawa pulang . Reruai KDEB Waste Management (KDEBWM)  juga dilawati oleh orang ramai bagi mendapatkan informasi dan mengemukakan pertanyaan. KDEB Waste Management juga memastikan kebersihan kawasan zon Batu Caves sebelom, semasa dan selepas program dijalankan. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Operasi KDEBWM Selayang, Jabatan Media & Perhubungan Awam ,  semua warga kerja , krew dan pihak-pihak yang terlibat memberikan kerjasama.
Back