Domestic Solid Waste Collection

Domestic Solid Waste Collection

 The domestic waste collection refers to the non-hazardous waste from households, commercial and industrial areas.

SPESIFIKASI & SKOP KERJA KUTIPAN SISA DOMESTIK DAN SAMPAH PUKAL DI SELAYANG

(a) Perumahan

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Rumah Kediaman Bertanah 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
2. Rumah Kediaman Bertingkat (Berstrata) 7 kali seminggu
 

(b) Rumah Kampung Tradisi

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Jalan Utama 7 kali seminggu
2. Jalan Kampung 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
3. Tong Sampah Berpusat 7 kali seminggu
4. Kediaman diubahsuai ke Kedai Komersial 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
 

(c) Komersial

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Kedai Pejabat / Rumah Kedai
Bertanah
7 kali seminggu
2. Gerai / Pusat Makan / Pusat Penjaja
/ Kiosk
7 kali seminggu
3. Pasar Awam 7 kali seminggu
4. Pembangunan Bercampur (Gabungan antara dua atau lebih mana-mana jenis bangunan berikut) :
a) Hotel
b) Pejabat
c) Kompleks membeli belah
d) Pangsapuri perkhidmatan
e) Small Office Home Office (SOHO / Small Office Virtual Office (SOVO) / Small Office
Flexible Office (SOFO))
7 kali seminggu
5. Institusi Pengajian Tempatan Swasta (IPTS) 6 kali seminggu
6. Pelabuhan (Komersial Jeti) 7 kali seminggu
7. Kompleks Perniagaan Stand Alone
a) Menara Pejabat
b) Kompleks membeli-belah
c) Taman tema / pusat pelancongan
d) Golf Club
e) Driving Range
f) Stesen Minyak
g) Pusat Sukan Persendirian
7 kali seminggu
 

(d) Industri

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Zon Perdagangan Bebas 6 kali seminggu
2. Pelabuhan (Industri) 6 kali seminggu
3. Industri Berteres 6 kali seminggu
4. Kilang Bertingkat 6 kali seminggu
 

(e) Institusi Awam

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Sekolah 6 kali seminggu
2. Pejabat Kerajaan 6 kali seminggu
3. Balai Polis 6 kali seminggu
4. Balai Bomba 6 kali seminggu
5. Perpustakaan 6 kali seminggu
6. Galeri / Muzium 6 kali seminggu
7. Kuarters Kerajaan 6 kali seminggu
8. Rumah Ibadat 6 kali seminggu
9. Hospital 6 kali seminggu
10. Kawasan Perkuburan 6 kali seminggu
11. Krematorium 6 kali seminggu
12. Kompleks / Kemudahan Sukan 6 kali seminggu
13. Tadika Awam 6 kali seminggu
 

(f) Sampah Pukal/Kebun/Longgok

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Perumahan 1 kali seminggu dan sentiasa bersih
2. Rumah Kampung Tradisi 1 kali seminggu dan sentiasa bersih
3. Komersial & Jalan Utama 2 kali seminggu dan sentiasa bersih
4. Industri 2 kali seminggu dan sentiasa bersih
 1. Kerja-kerja Perkhidmatan Kutipan hendaklah mengikut jadual yang ditetapkan oleh Majlis.
 2. Sisa Pepejal hendaklah tidak dikumpulkan di tepi jalan awam atau mana-mana kawasan perumahan atau awam.
 3. Kerja- kerja Perkhidmatan Kutipan adalah bagi Sisa Pepejal yang berada di dalam dan sekeliling luar tong sampah atau kebuk sampah.
 4. Sisa Pepejal hendaklah tidak bertaburan di jalan awam sewaktu kerja-kerja Perkhidmatan Kutipan dijalankan.
 5. Lori kompaktor tidak dibenarkan berhenti terlalu lama atau melepaskan sisa leachate di mana – mana kawasan kecuali di Tapak Pelupusan.
 6. Keja- kerja Perkhidmatan Kutipan di kawasan komersial hendaklah dilakukan seawal pagi bagi mengelak kesesakan.
 7. Lori kutipan sisa pepejal hendaklah dibasuh atau dibersihkan selepas setiap kali digunakan.
 8. Hendaklah memastikan tiada apa-apa sisa pepejal yang diangkat dari pusat-pusat pemungutan ke tapak pembuangan tercicir, bocor, tumpah ,tiris dan sebagainya keatas mana-mana jalan awam atau mana-mana juga tempat semasa dalam perjalanan ke Tapak Pelupusan.
 9. Hendaklah memastikan segala sisa pepejal yang dikutip, dibuang di Tapak Pelupusan.
 

SPESIFIKASI & SKOP KERJA KUTIPAN SISA DOMESTIK DAN SAMPAH PUKAL DI AMPANG JAYA DAN KLANG

(a) Perumahan

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Rumah Kediaman Bertanah 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
2. Rumah Kediaman Bertingkat (Berstrata) 7 kali seminggu
 

(b) Rumah Kampung Tradisi

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Jalan Utama 7 kali seminggu
2. Jalan Kampung 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
3. Tong Sampah Berpusat 7 kali seminggu
4. Kediaman diubahsuai ke Kedai Komersial 3 hari seminggu (Selasa, Khamis, Sabtu ATAU
Isnin, Rabu, Jumaat)
 

(c) Komersial

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Kedai Pejabat / Rumah Kedai
Bertanah
7 kali seminggu
2. Gerai / Pusat Makan / Pusat Penjaja
/ Kiosk
7 kali seminggu
3. Pasar Awam 7 kali seminggu
4. Pembangunan Bercampur (Gabungan antara dua atau lebih mana-mana jenis bangunan berikut) :
a) Hotel
b) Pejabat
c) Kompleks membeli belah
d) Pangsapuri perkhidmatan
e) Small Office Home Office (SOHO / Small Office Virtual Office (SOVO) / Small Office
Flexible Office (SOFO))
7 kali seminggu
5. Institusi Pengajian Tempatan Swasta (IPTS) 7 kali seminggu
6. Pelabuhan (Komersial Jeti) 7 kali seminggu
7. Kompleks Perniagaan Stand Alone
a) Menara Pejabat
b) Kompleks membeli-belah
c) Taman tema / pusat
pelancongan
d) Golf Club
e) Driving Range
f) Stesen Minyak
g) Pusat Sukan Persendirian
7 kali seminggu
 

(d) Industri

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Zon Perdagangan Bebas 7 kali seminggu
2. Pelabuhan (Industri) 7 kali seminggu
3. Industri Berteres 7 kali seminggu
4. Kilang Bertingkat 7 kali seminggu
 

(e) Institusi Awam

Bil. Jenis Premis Kekerapan Kutipan/Bulan
1. Sekolah 6 kali seminggu
2. Pejabat Kerajaan 6 kali seminggu
3. Balai Polis 6 kali seminggu
4. Balai Bomba 6 kali seminggu
5. Perpustakaan 6 kali seminggu
6. Galeri / Muzium 6 kali seminggu
7. Kuarters Kerajaan 6 kali seminggu
8. Rumah Ibadat 6 kali seminggu
9. Hospital 6 kali seminggu
10. Kawasan Perkuburan 6 kali seminggu
11. Krematorium 6 kali seminggu
12. Kompleks / Kemudahan Sukan 6 kali seminggu
13. Terminal Bas 6 kali seminggu
14. Tadika Awam 6 kali seminggu
 1. Kerja-kerja Perkhidmatan Kutipan hendaklah mengikut jadual yang ditetapkan oleh Majlis.
 2. Sisa Pepejal hendaklah tidak dikumpulkan di tepi jalan awam atau mana-mana kawasan perumahan atau awam.
 3. Kerja- kerja Perkhidmatan Kutipan adalah bagi Sisa Pepejal yang berada di dalam dan sekeliling luar tong sampah atau kebuk sampah.
 4. Sisa Pepejal hendaklah tidak bertaburan di jalan awam sewaktu kerja-kerja Perkhidmatan Kutipan dijalankan.
 5. Lori kompaktor tidak dibenarkan berhenti terlalu lama atau melepaskan sisa leachate di mana – mana kawasan kecuali di Tapak Pelupusan.
 6. Keja- kerja Perkhidmatan Kutipan di kawasan komersial hendaklah dilakukan seawal pagi bagi mengelak kesesakan.
 7. Lori kutipan sisa pepejal hendaklah dibasuh atau dibersihkan selepas setiap kali digunakan.
 8. Hendaklah memastikan tiada apa-apa sisa pepejal yang diangkat dari pusat-pusat pemungutan ke tapak pembuangan tercicir, bocor, tumpah ,tiris dan sebagainya keatas mana-mana jalan awam atau mana-mana juga tempat semasa dalam perjalanan ke Tapak Pelupusan.
 9. Hendaklah memastikan segala sisa pepejal yang dikutip, dibuang di Tapak Pelupusan.