TAKLIMAT KEPADA PENYELIA

TAKLIMAT KEPADA PENYELIA

21 June 2022
PEJABAT OPERASI CAWANGAN KDEBWM SUBANG JAYA
Taklimat Latihan Penyelia yang Komited, Berintegriti, Berdisiplin dan Mematuhi Setiap Skop Kerja dan Spesifikasi KDEBWM dan Pematuhan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan bersama semua Penyelia dan Penyelia Kanan cawangan Subang Jaya. 
Back